Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
Naziv projekta: Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Voditelj projekta: izv.prof.dr. Željko Debeljak, mag., spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju, Klinički bolnički centar Osijek

Projektni tim:
 • izv.prof.dr. Željko Debeljak, mag., spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju
 • Prof. dr. Branko Dmitrović, spec. patološke anatomije, voditelj Zavoda za kliničku patologiju i sudsku medicinu
 • Prof. dr. Domagoj Drenjančević, spec. med. mikrobiologije s parazitologijom, voditelj Odjela serološke i imunohematološke dijagnostike davatelja krvi
 • Doc.dr. Sanja Mandić, spec. med. biokemije, voditelj Odjela za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju
 • Doc.dr. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, voditelj Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • Prof.dr. Slavica Kvolik, spec. anestoziologije i reanimatologije, voditelj Zavoda za inetnzivnu medicinu
 • Sanja Pešić, univ.spec. oec., pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
 • Boris Flegar, dipl. oec., Voditelj Službe za poslove nabave

Svi članovi tima su zaposlenici KBC Osijek.

Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur.

POSREDNIČKA TIJELA:

 • PT 1 – Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja - https://mzo.hr/
 • PT 2 – Posredničko tijelo razine 2 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - http://www.safu.hr/

Sažetak projekta: Projekt ima za cilj osigurati uvjete za modernizaciju znanstveno- istraživačkog rada pri KBC Osijek ulaganjem u materijalnu imovinu, odnosno nabavu masenog mikroskopa i MALDI TOF/TOF masenog spektrometra i popratne opreme, te pripadajućom prilagodbom prostora za postavljanje kupljene instrumentacije. Na taj će se način istraživački i znanstveni potencijal KBC Osijek lakše realizirati te će se učiniti slijedeći korak u razvoju zdravstvenog sustava temeljenog na znanju.

Ulaganje u ovaj projekt ključno je za dostizanje vrhunske kvalitete istraživačkih djelatnosti u KBC Osijek te direktno pridonosi unaprijeđenju dijagnostike i razumijevanju nastanka te razvoja metastatske bolesti, a koje bi rezultiralo učinkovitijom terapijom malignih bolesti, prvenstveno karcinoma dojke u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvtaskoj.

Nabava navedene opreme doprinijela bi i unaprijeđenju dijagnostike rijetkih nasljednih bolesti iz grupe lipidoza te unaprijeđenju dijagnostike sepse što bi rezultiralo ranijim otkrivanjem te učinkovitijom terapijom oboljelih. Projektom će se svladati problemi s kojima je suočen sustav istraživanja i razvoja u KBC Osijek uzrokovan nedovoljnom

kvalitetom istraživačke opreme i pripadajuće infrastrukture, a posljedično i neprimjerenim korištenjem znanstvenih potencijala (ljudskih resursa). Stručnu podršku potrebnu za kvalitetno ostvarenje zadanih ciljeva KBC Osijek će imati od Ministarstva zdravstva koje podržava projekt.

 • vrijednost projekta: 16.129.024,22 kn
 • EU sufinanciranje: 85% - 13.709.670,59 kn
 • nacionalno sufinanciranje: 15% - 2.419.353,63 kn
 • trajanje projekta: 15 mjeseci - 1.7.2018. - 1.10.2019.

Također, za više informacija o EU fondovima, posjetite

www.strukturnifondovi.hr

6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu

15-18. ožujka 2022. održana je u „on-line“ obliku 6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu na kojoj je postersku prezentaciju imala i doktorandica Ivana Marković. U okviru naših višegodišnjih nastojanja u razvoju slikovne spektrometrije masa krvnih stanica kolegica Marković je provela ispitivanje uvjeta pripreme uzoraka za snimanje spektara masa leukocita pomoću uređaja…

VIŠE

Razvoj nanoformulacija lijekova i nanoformulacije ibuprofena

Tijekom veljače i ožujka 2022. godine se nastavlja suradnja s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb. dr. Vinković Vrček sa suradnicima se bavi razvojem nanoformulacija lijekova što uključuje i nanoformulacije ibuprofena. Kako bi se ispitala biološka, konkretno, farmakokinetska svojstva nanoformulacija ibuprofena bilo je potrebno uvesti postupak za mjerenje koncentracije ibuprofena u krvi. Doktorandice…

VIŠE

Dogovorili smo suradnju s grupom doc.dr.sc. Srećka Kirina iz Instituta Ruđer Bošković, Zagreb

Potvrda identiteta novosintetiziranih kemijskih spojeva te ispitivanje njihove čistoće su nužni postupci u organskoj i medicinskoj/farmaceutskoj kemiji koji prethode ispitivanjima njihovog biološkog učinka. Grupa doc.dr.sc. Srećka Kirina iz Instituta Ruđer Bošković, Zagreb je jedna od grupa u RH koja se bavi sintezama novih kemijskih spojeva te ima potrebu za identifikacijom novosintetiziranih produkata. Tijekom siječnja 2022.…

VIŠE