Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
Naziv projekta: Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Voditelj projekta: izv.prof.dr. Željko Debeljak, mag., spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju, Klinički bolnički centar Osijek

Projektni tim:
 • izv.prof.dr. Željko Debeljak, mag., spec. med. biokemije, voditelj Odjela za kliničku kemiju
 • Prof. dr. Branko Dmitrović, spec. patološke anatomije, voditelj Zavoda za kliničku patologiju i sudsku medicinu
 • Prof. dr. Domagoj Drenjančević, spec. med. mikrobiologije s parazitologijom, voditelj Odjela serološke i imunohematološke dijagnostike davatelja krvi
 • Doc.dr. Sanja Mandić, spec. med. biokemije, voditelj Odjela za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju
 • Doc.dr. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, voditelj Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • Prof.dr. Slavica Kvolik, spec. anestoziologije i reanimatologije, voditelj Zavoda za inetnzivnu medicinu
 • Sanja Pešić, univ.spec. oec., pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
 • Boris Flegar, dipl. oec., Voditelj Službe za poslove nabave

Svi članovi tima su zaposlenici KBC Osijek.

Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur.

POSREDNIČKA TIJELA:

 • PT 1 – Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja - https://mzo.hr/
 • PT 2 – Posredničko tijelo razine 2 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - http://www.safu.hr/

Sažetak projekta: Projekt ima za cilj osigurati uvjete za modernizaciju znanstveno- istraživačkog rada pri KBC Osijek ulaganjem u materijalnu imovinu, odnosno nabavu masenog mikroskopa i MALDI TOF/TOF masenog spektrometra i popratne opreme, te pripadajućom prilagodbom prostora za postavljanje kupljene instrumentacije. Na taj će se način istraživački i znanstveni potencijal KBC Osijek lakše realizirati te će se učiniti slijedeći korak u razvoju zdravstvenog sustava temeljenog na znanju.

Ulaganje u ovaj projekt ključno je za dostizanje vrhunske kvalitete istraživačkih djelatnosti u KBC Osijek te direktno pridonosi unaprijeđenju dijagnostike i razumijevanju nastanka te razvoja metastatske bolesti, a koje bi rezultiralo učinkovitijom terapijom malignih bolesti, prvenstveno karcinoma dojke u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvtaskoj.

Nabava navedene opreme doprinijela bi i unaprijeđenju dijagnostike rijetkih nasljednih bolesti iz grupe lipidoza te unaprijeđenju dijagnostike sepse što bi rezultiralo ranijim otkrivanjem te učinkovitijom terapijom oboljelih. Projektom će se svladati problemi s kojima je suočen sustav istraživanja i razvoja u KBC Osijek uzrokovan nedovoljnom

kvalitetom istraživačke opreme i pripadajuće infrastrukture, a posljedično i neprimjerenim korištenjem znanstvenih potencijala (ljudskih resursa). Stručnu podršku potrebnu za kvalitetno ostvarenje zadanih ciljeva KBC Osijek će imati od Ministarstva zdravstva koje podržava projekt.

 • vrijednost projekta: 16.129.024,22 kn
 • EU sufinanciranje: 85% - 13.709.670,59 kn
 • nacionalno sufinanciranje: 15% - 2.419.353,63 kn
 • trajanje projekta: 15 mjeseci - 1.7.2018. - 1.10.2019.

Također, za više informacija o EU fondovima, posjetite

www.strukturnifondovi.hr

Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu

Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji dolje navedenog skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu. Osim u ulozi organizatora ovog međunarodnog kongresa kolege su sudjelovali i u ulozi predavača. Od predavanja održanih od strane članova projektnog tima izdvajamo predavanje koje je održao Izv.prof.dr. Željko Debeljak naslovljeno “Diagnostic Applications of…

VIŠE

Distribucija lizofosfatidilkolina u srčanom mišiću štakora tretiranog konvencionalnom formulacijom doksorubicina

Nakon objavljivanja prikaza primjene slikovne spektrometrije masa u razvoju novih formulacija lijekova navedena tehnologija je primjenjena za proučavanje učinka citostatika doksorubicina na tkiva poput srca i jetre. Dolje je prikazana jedna od slika prostorne raspodjele biljega oksidativnog stresa srčanog mišića štakora izloženog utjecaju doksorubicina snimljena u okviru suradnje s dr. I Vinković Vrček i s…

VIŠE

Uspješno je završena suradnja sa znanstvenicima iz KBC Zagreb i KBC Split te Nizozemske i Belgije

Istraživanje i dijagnostika nasljednih metaboličkih bolesti su navedeni kao neki od ciljeva projekta. Također, među ciljevima projekta je navedeno širenje znanstveno-istraživačke mreže i suradnje. U svrhu postizanja oba cilja uspješno je završena suradnja sa znanstvenicima iz KBC Zagreb i KBC Split te Nizozemske i Belgije s ciljem unaprijeđivanja razumijevanja patofiziologije te unaprijeđenja dijagnostike jednog rijetkog…

VIŠE