29.11.2018. Prezentacija projekta na Medicinskom fakultetu u Osijeku

29.10.2018. u 14 h je održana prezentacija projekta “Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku. Nakon upoznavanja sudionika s ciljevima projekta i mogućnostima MALDI TOF tehnologije koje je održao Doc.dr. Željko Debeljak potaknuta je rasprava o mogućnostima suradnje znanstvenika Medicinskog…