Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu

Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji dolje navedenog skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu. Osim u ulozi organizatora ovog međunarodnog kongresa kolege su sudjelovali i u ulozi predavača. Od predavanja održanih od strane članova projektnog tima izdvajamo predavanje koje je održao Izv.prof.dr. Željko Debeljak naslovljeno “Diagnostic Applications of…