Višegodišnja suradnja s istraživačkom grupom prof.dr. Marije Heffer sa Medicinskog fakulteta u Osijeku

Višegodišnja suradnja s istraživačkom grupom prof.dr. Marije Heffer sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku na istraživanju učinaka antidijabetika na različita tkiva pokusnih životinja rezultirala je novim saznanjima o tkivno-specifičnim metaboličkim promjenama izazvanim navedenim lijekovima. Za navedena istraživanja korišten je i uređaj iMScope TRIO (Shimadzu, Japan) nabavljen putem projekta: toplinska karta (engl. heat map)…