Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje

Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje. U rujnu 2020. je ostvarena suradnja temeljena na primjeni opreme nabavljene putem projekta sa još jednom znanstveno-istraživačkom institucijom izvan Republike Hrvatske: ostvarena je suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani u području istraživanja bolesti jetre. Na slici je prikazana raspodjela hema u jetri miša:…

Stavljen u funkciju tekućinski kromatograf

U određenim situacijama je potrebno molekule od interesa odvojiti od ostalih molekula prisutnih u uzorku prije negoli ih se identificira primjenom MALDI TOF masene spektrometrije. U tu je svrhu u kolovozu 2020. stavljen u funkciju tekućinski kromatograf (Agilent, USA), još jedan od uređaja nabavljen putem projekta. Na slici je prikazano odvajanje biomarkera metaboličkih bolesti kostiju…

Razvoj metode za MALDI TOF maseno spektrometrijski slikovni prikaz stanica krvi

Među ciljevima projekta su navedeni detekcija cirkulirajućih tumorskih stanica prisutnih u krvotoku te dijagnostika nasljednih metaboličkih bolesti koje se temelje na primjeni MALDI TOF MS tehnologije. Preduvjet za to je razvoj metode za MALDI TOF maseno spektrometrijski slikovni prikaz stanica krvi. Taj je razvoj započet korištenjem krvnih razmaza. Na slici je prikazana prostorna raspodjela hema…

Jedan od ciljeva je povećati broj diplomskih i doktorskih radova koji se izvode u KBC Osijek

U okviru projekta je predviđena suradnja s drugim znanstvenim institucijama, prvenstveno Medicinskim fakultetom Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku. Jedan od ciljeva je povećati broj diplomskih i doktorskih radova koji se izvode u KBC Osijek. Prvi diplomski rad čija je provedba uključivala primjenu opreme nabavljene putem projekta je obranjen u lipnju 2020. Na slici je prikazan…

Istraživanje toksičnih učinaka određenih citostatika na metaboličku funkciju različitih organa

U svibnju 2020. je nastavljena istraživačka suradnja s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada. Cilj istraživanja je utvrditi toksičan učinak određenih citostatika na metaboličku funkciju različitih organa. Na slici je prikazan utjecaj primjene citostatika na distribuciju palmitoilkarnitina u srčanom mišiću: uočljivo je značajno povećanje sadržaja ovog biomarkera oksidacije masnih kiselina uslijed primjene citostatika. Snimke…

Intenziteti signala lipida i malih metabolita u sivoj i bijeloj moždanoj tvari

Tijekom cijele 2020 godine je tekla suradnja sa Institutom za mozak, Zagreb, Medicinskim fakultetom Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku i Johns Hopkins Sveučilištem iz Baltimore-a, USA u području analize lipidnog sastava mozga. Na slici je prikazana ukupna struja lipidnih iona u presjeku malog mozga miša: jasno su uočljive razlike u intenzitetima signala lipida i malih…

Unaprjeđenje mikrobiološke dijagnostike

Unaprjeđenje mikrobiološke dijagnostike je jedan od ciljeva projekta. U ožujku 2020. je započela primjena uređaja ultrafleXtreme, Bruker Daltonics, USA u mikrobiološkoj dijagnostici. Na slici je prikazan spektar masa uzorka bakterijske kulture nepoznatog identiteta koji omogućava njenu identifikaciju. Uvođenje ove tehnologije predstavlja značajan iskorak u dijagnostičkoj obradi osoba oboljelih od zaraznih bolesti.

Posjet tvrtci Shimadzu u Muensteru, Njemačka

Tijekom studenog su kolege doc.dr. Ksenija Marjanović, doc.dr. Željko Debeljak i Božidar Stojanac posjetile evropsko sjedište tvrtke Shimadzu u Muensteru, Njemačka. Tom prilikom kolege su prošle edukaciju iz primjene MALDI TOF MS slikovne tehnologije u u različitim područjima biomedicinskih istraživanja. Petodnevna edukacija se temeljila na primjeni uređaja iMScope Trio, Shimadzu u navedene svrhe. Edukacija je…

Ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića

U listopadu smo nastavili istraživačku suradnji s Prof. dr. M. Heffer s Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U okviru navedene suradnje ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića. Na slici su prikazane statističke razlike među izražajima pojedinih m/z signala („feature“) koje su posljedica primjene farmakoterapije. Najveće razlike u izražajima pojedinih m/z…

MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme

Tijekom rujna su kolege dr.sc. Dario Mandić, izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović i Ana Bandjak posjetile evropsko sjedište tvrtke Bruker Daltonics u Bremenu, Njemačka u svrhu petodnevne edukacije za korištenje MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme. Tom prilikom kolege su prošle edukaciju iz primjene MALDI TOF MS tehnologije u mikrobiološkoj dijagnostici te edukaciju o primjeni slikovne…