Započeli smo suradnju s izv.prof.dr. Igorom Lukačevićem s Odjela za fiziku Sveučilišta JJ Stossmayera u Osijeku

Početkom 2023. godine smo započeli suradnju s izv.prof.dr. Igorom Lukačevićem s Odjela za fiziku Sveučilišta JJ Stossmayera u Osijeku. Cilj suradnje je izračun svojstava fosfolipida primjenom kvantne-mehanike. Pozdano izračunata svojstva navedenih molekula bi nam olakšala identifikaciju pojedinačnih fosfolipida pomoću MALDI TOF/TOF IMS postupaka za analizu lipida u limfocitima. Tijekom srpnja 2023. godine prof. Lukačević je…

Sudjelovala na kongresu “Recent achievements in nanotechnology – 10th anniversary of BNT Center University of Bialystok”

Dr.sc. Nikolina Kalčec, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb je sudjelovala na kongresu “Recent achievements in nanotechnology – 10th anniversary of BNT Center University of Bialystok” održanom u Poljskoj početkom lipnja 2023. godine. Nikolina je na kongresu imala postersku prezentaciju rezultata istraživanja nanočestičnih formulacija doksorubicina dobivenih pomoću opreme nabavljene putem projekta. Na slici…

U Rimu je održan kongres Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu

Tijekom svibnja 2023. godine u Rimu je održan kongres Evropske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu te Internacionalne federacije za kliničku kemiju. Na navedenom kongresu prikazan je i poster Ivane Marković, doktorandice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Odabrane slike s postera prikazane su ovdje. Na slikama se može uočiti da MALDI TOF IMS tehnologija…

Doktorandica Ivana Marković iz Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek je prezentirala rezultate svojih istraživanja

Na danima doktoranada Medicinskog fakulteta Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku održanim u travnju 2023. godine doktorandica Ivana Marković iz Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek je prezentirala rezultate svojih istraživanja: slike prikazuju snimke CD19+ limfocita dobivene fluorescentnim i masenim mikroskopom iMScope TRIO (Shimadzu, Japan). Navedene snimke su dobivene tijekom optimizacije postupaka za analizu pojedinačnih…

Višegodišnja suradnja s istraživačkom grupom prof.dr. Marije Heffer sa Medicinskog fakulteta u Osijeku

Višegodišnja suradnja s istraživačkom grupom prof.dr. Marije Heffer sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku na istraživanju učinaka antidijabetika na različita tkiva pokusnih životinja rezultirala je novim saznanjima o tkivno-specifičnim metaboličkim promjenama izazvanim navedenim lijekovima. Za navedena istraživanja korišten je i uređaj iMScope TRIO (Shimadzu, Japan) nabavljen putem projekta: toplinska karta (engl. heat map)…

Suradnja s Institutom za medicinska istraživanja i medicine rada

Suradnja s Institutom za medicinska istraživanja i medicine rada, Zagreb na ispitivanju nanočestičnih formulacija ibuprofena se nastavila i tijekom veljače 2023. godine: dr.sc. Dejan Karaica i dr.sc. Maja Beus su proveli ispitivanja distribucije ibuprofena i njegovih metabolita te njihovih učinaka na različita tkiva pokusnih životinja. Slika prikazuje spektar masa hidroksiibuprofena, jednog od metabolita ibuprofena, snimljen…

Godišnje izvješće o korištenju opreme koja je nabavljena putem projekta

U prosincu 2022. godine pripremljeno je godišnje izvješće o korištenju opreme koja je nabavljena putem projekta: izvješće je predano institucijama nadležnim za praćenje učinaka projekta. Nižeprikazani tablični prikaz daje uvid u radne sate provedene u radu s opremom nabavljenom putem projekta. Iz prikazane tablice je uočljiv značajn doprinos MALDI TOF IMS uređaja ultrafleXtreme (Bruker Daltonics,…

Višegodišnja suradnja u razvoju nanočestičnih formulacija lijekova

Tijekom studenog 2022. godine u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su boravile Nikolina Kalčec i Nikolina Peranić, doktorandice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb. U okviru višegodišnje suradnje u razvoju nanočestičnih formulacija lijekova, kolegice su optimirale i validirale metodu za mjerenje koncentracije ibuprofena u plazmi temeljenu na tekućinskoj kromatografiji: metoda je…

Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu

Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji dolje navedenog skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu. Osim u ulozi organizatora ovog međunarodnog kongresa kolege su sudjelovali i u ulozi predavača. Od predavanja održanih od strane članova projektnog tima izdvajamo predavanje koje je održao Izv.prof.dr. Željko Debeljak naslovljeno “Diagnostic Applications of…