MALDI TOF MS tehnologija

engl. Matrix Assisted LASER Desorption/Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry tj MALDI TOF MS tehnologija je analitička tehnologija koja se koristi u različitim područjima kemije i njenih primjena, među ostalim i u kliničkoj kemiji i laboratorijskoj medicini. Ona obuhvaća cijeli niz tehnoloških rješenja prilagođenih različitim namjenama koja se temelje na nekim zajedničkim načelima. Kao i svaki oblik masene spektrometrije, tako se MALDI TOF MS analitička tehnologija temelji na mjerenju signala ovisnog o masi i naboju analiziranih molekula koji omogućava identifikaciju tih molekula.

Dva su dodatna načela koja različita tehnološka rješenja trebaju zadovoljavati da bi se mogla svrstati u MALDI TOF MS kategoriju:

  • primjena kemijske matrice i LASER-a za desorpciju tj prevođenje u plinovitu fazu i ionizaciju molekularnih sastavnica analiziranog materijala npr biološkog uzorka te
  • primjena masene spektrometrije temeljene na vremenu potrebnom da analizirana molekula poput različitih proteina ili lipida prođe put od ulaza u maseni spektrometar do samog detektora
maldi tof
  • MALDI TOF MS tehnologija se prvenstveno primjenjuje za identifikaciju molekularnih sastavnica analiziranog uzorka ali se, uz određena ograničenja, može primjeniti i za mjerenje količine poznate sastavnice prisutne u uzorku.
  • Najnovija primjena MALDI TOF MS tehnologije je vizualizacija raspodjele različitih molekularnih sastavnica u nekom materijalu npr u tkivima i stanicama biološkog porijekla. U tom slučaju se koristi izraz engl. Imaging Mass Spectrometry tj MALDI TOF IMS.
  • MALDI TOF IMS rješenja kojima je svojstvena najveća dostupna prostorna rezolucija omogućavaju vizualizaciju pojedinačnih stanica na temelju njima svojstvenih molekularnih sastavnica. Takva rješenja, uz sam MALDI TOF IMS, mogu imati integrirane i svjetlosne mikroskope pa se, u tom slučaju, koristi izraz maseni mikroskop.