O nama

KBC Osijek

Osječka bolnica počela je sa radom 1. studenoga 1874. godine. U školskoj godini 1979./80. počinje s nastavom prvi semestar Studija medicine u Osijeku, te je Opća bolnica

Osijek postala nastavna baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a 1980. godine osnovana je Znanstvena jedinica za kliničko-medicinska istraživanja. Osnivanjem Studija medicine u Osijeku i dobivanjem statusa Kliničke bolnice, te kasnije prerastanjem Kliničke bolnice u Klinički bolnički centar, Osijek i istočna Hrvatska dobili su moderan zdravstveni centar koji prati suvremena znanstvena medicinska dostignuća u domovini i u svijetu.

Klinički bolnički centar Osijek danas je bolnički kompleks koji se prostire na gotovo 66.000 m² korisne površine. Unutar kompleksa nalazi se 20 zgrada, dok su tri zgrade dislocirane.

Od ukupnog broja zgrada, 15 ih je medicinske namjene, dok je 8 zgrada nemedicinske namjene. KBC Osijek sastoji se od ukupno 26 ustrojstvenih jedinica od čega je 10 klinika, 9 zavoda, 5 kliničkih zavoda te Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i Bolničke ljekarne, a obavlja usluge zdravstvenih djelatnosti za područje koje obuhvaća više od 800.000 ljudi svih životnih dobi.

Zbog svog položaja, ali i udaljenosti od drugih centara, KBC Osijek pokriva stanovništvo pet županija istočne Hrvatske. Osim toga, KBC Osijek nerijetko vrši usluge liječenja i zaprima pacijente s područja Bosanske Posavine za što je u 2017. godini donesena i Odluka o suradnji.

Klinički bolnički centar Osijek postigao je značajno širok razvoj djelokruga djelatnosti. Djelatnosti KBC-a uključuju bolničko liječenje, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja, djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, djelatnost bolničkog ljekarništva te znanstvenu i nastavnu djelatnost.

Krajem 2017. godine KBC Osijek je imao 3100 zaposlenika od čega je zdravstvenih djelatnika bilo 2327 osoba. KBC Osijek se može pohvaliti da u svom kadru ima čak 380 liječnika specijalista. Činjenica da je krajem 2017. godine bilo i 158 liječnika na specijalizaciji te 42 zdravstvena djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, pokazuje da je sam KBC okrenut prema osiguranju kvalitetnog kadra i u budućnosti.

Za ove brojke zaslužan je svakako Medicinski fakultet u Osijeku, koji je dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a čija zgrada se nalazi unutar samog kompleksa KBC-a Osijek.

Korak po korak, uz svakodnevno poboljšanje kvalitete pružene zdravstvene zaštite Klinički bolnički centar Osijek postaje centar izvrsnosti.

Bolnica

ZAVOD ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

ODJEL ZA KLINIČKU KEMIJU

Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku KBC Osijek, tada pod imenom „Odjel za medicinsku biokemiju“, je osnovan1953 . godine. Uproteklih 65 godina odjel je prerastao u Zavod u čijem se sastavu nalazi 6 odjela u kojima se godišnje provede više od 2 milijuna laboratorijskih testiranja u dijagnostičke i znanstveno-istraživačke svrhe.

Velik dio tih testova se provede u Odjelu za kliničku kemiju našeg Zavoda, u kojem se, među ostalim, provode laboratorijski testovi temeljeni na kromatografskoj tehnologiji te na masenoj spektrometriji. 2008. godine su uvedeni prvi laboratorijski testovi temeljeni na kromatografskim tehnikama a 2013. godine je uveden u uporabu prvi maseni spektrometar.

Uporaba navedene tehnologije je dovela do znatnog povećanja broja različitih laboratorijskih testova koji se provode u Zavodu. Riječ je o više od 100 novih dijagnostičkih pokazatelja ili laboratorijskih pokazatelja čije se mjerenje provodi u svrhu praćenja terapije.

Primjenom tekućinske kromatografije i masene spektrometrije se prvenstveno određuju koncentracije različitih hormona, metabolita i lijekova u različitim biološkim tekućinama poput krvi, urina i sl. Neke od navedenih pokazatelja, u ovom trenutku, je moguće odrediti samo u našem Zavodu te nam uzorci za takve analize dolaze od bolesnika iz cijele Republike Hrvatske.

Kako bismo napravili slijedeći iskorak u laboratorijskoj dijagnostici temeljenoj na masenoj spektrometriji pokrenuli smo projekt „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“.

Osim na daljnje unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog i rutinskog rada u našem Zavodu očekujemo da će učinci provedbe projekta biti dalekosežni te će se odraziti na rad drugih ustrojstvenih jedinica KBC Osijek poput Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu ali i na kvalitetu zdravstvene usluge koju pružamo općoj populaciji.