Postignuta znanstvena izvrsnost istraživača temeljem povećanja opsega, kvalitete i relevantnosti znanstveno-istraživačke aktivnosti


Unaprijeđena suradnja s gospodarstvom


Promovirani novi doktori znanosti koji se obrazuju na poslijediplomskom studiju na visokim učilištima čija je Bolnica nastavna baza


Intenzivna znanstveno-istraživačka aktivnost KBC-a s ciljem unaprijeđenja laboratorijske dijagnostike i zdravstvene zaštite građana Republike Hrvatske


Postignuta suradnja sa srodnim istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu


Omogućena provedba novih znanstveno-istraživačkih projekata, čime se osigurava financijska i institucionalna održivost projekta