Istraživanje metabolizma gangliozida

Suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta JJ Strossmayera se nastavila i u travnju 2021. godine. U svrhu izrade doktorske disertacije Milorada Zjalića bilo je potrebno utvrditi identitet gangliozida prisutnih u pripravcima staničnih kultura ljudskog neuroblastoma tretiranih inhibitorima sinteze glikosfingolipida. Gangliozidi su molekule prisutne u većini stanica a značajni su za međustaničnu signalizaciju što se prvenstveno odnosi…

Vidi više

Suradnja s Odjelom za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Neki od ciljeva projekta „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ su ostvarivanje suradnje s drugim znanstveno-istraživačkim institucijama te edukacija studenata i poslijediplomanada. Oba navedena cilja su obuhvaćena istraživanjem u svrhu pripreme diplomskog rada Magdalene Kratofil, studentice Sveučilišta u Rijeci pod naslovom „Metabolička karakterizacija bioptata karcinoma kolona primjenom…

Vidi više

Razvoj metode za identifikaciju metabolita pomoću fragmentacije

Uvođenje nove tehnologije poput MALDI TOF MSI je često zahtjevno. To se prvenstveno odnosi na prilagođavanje tehnologije za nove namjene. U svrhu razvoja primjene MALDI TOF MSI u dijagnostici metaboličkih bolesti potrebno je nedvojbeno utvrditi identitet pojedinih metabolita. U tu svrhu je bilo potrebno razviti metode fragmentacije molekula metabolita od interesa. Tijekom veljače 2021. godine…

Vidi više

Objava prve znanstvene studije temeljene na MALDI TOF MSI tehnologiji provedene u KBC Osijek

Nekoliko je preduvjeta za rutinsku primjenu MALDI TOF MSI tehnologije u dijagnostici metaboličkih bolesti. Prije svega potrebno je pokazati da navedena tehnologija može identificirati kemijske promjene u vrlo malim objektima poput krvnih stanica do kojih se dolazi neinvazivnim postupcima. U tu je svrhu provedeno istraživanje „MALDI TOF Mass Spectrometry Imaging of Blood Smear: Method Development…

Vidi više

Prikaz MALDI TOF MSI tehnologije u tečaju trajne edukacije medicinskih biokemičara

Jedan od ciljeva projekta „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ je i edukacija stručnjaka iz područja laboratorijske dijagnostike o primjeni MALDI TOF MS tehnologije. U tu je svrhu, u okviru tečaja trajne edukacije medicinskih biokemičara „Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije“ koji je održan u prosincu 2020.…

Vidi više

Priprema godišnjeg izvješća o učincima projekta

Projekt „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ je uključivao nabavu znanstveno-istraživačke opreme dok dugotrajniji npr. građevinski radovi nisu bili predmet ovog infrastrukturnog projekta. Stoga je ovo jedan od projekata koji su završeni u relativno kratkom roku te je, već krajem 2019. godine, započelo praćenje učinaka projekta. U…

Vidi više

Primjena MALDI TOF MS tehnologije u istraživanju i razvoju lijekova

Inicijativa za prijavu projekta „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ je potekla iz svakodnevne obrade bolesnika za koje ne postoje adekvatni dijagnostički postupci. Osim u dijagnostici, potrebe za primjenom ove tehnologije postoje i u drugim disciplinama poput istraživanja i razvoja lijekova. Voditelj projekta, Željko Debeljak, je opisao…

Vidi više

Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje

Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje. U rujnu 2020. je ostvarena suradnja temeljena na primjeni opreme nabavljene putem projekta sa još jednom znanstveno-istraživačkom institucijom izvan Republike Hrvatske: ostvarena je suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani u području istraživanja bolesti jetre. Na slici je prikazana raspodjela hema u jetri miša:…

Vidi više

Stavljen u funkciju tekućinski kromatograf

U određenim situacijama je potrebno molekule od interesa odvojiti od ostalih molekula prisutnih u uzorku prije negoli ih se identificira primjenom MALDI TOF masene spektrometrije. U tu je svrhu u kolovozu 2020. stavljen u funkciju tekućinski kromatograf (Agilent, USA), još jedan od uređaja nabavljen putem projekta. Na slici je prikazano odvajanje biomarkera metaboličkih bolesti kostiju…

Vidi više

Razvoj metode za MALDI TOF maseno spektrometrijski slikovni prikaz stanica krvi

Među ciljevima projekta su navedeni detekcija cirkulirajućih tumorskih stanica prisutnih u krvotoku te dijagnostika nasljednih metaboličkih bolesti koje se temelje na primjeni MALDI TOF MS tehnologije. Preduvjet za to je razvoj metode za MALDI TOF maseno spektrometrijski slikovni prikaz stanica krvi. Taj je razvoj započet korištenjem krvnih razmaza. Na slici je prikazana prostorna raspodjela hema…

Vidi više