6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu

15-18. ožujka 2022. održana je u „on-line“ obliku 6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu na kojoj je postersku prezentaciju imala i doktorandica Ivana Marković. U okviru naših višegodišnjih nastojanja u razvoju slikovne spektrometrije masa krvnih stanica kolegica Marković je provela ispitivanje uvjeta pripreme uzoraka za snimanje spektara masa leukocita pomoću uređaja…

Vidi više

Razvoj nanoformulacija lijekova i nanoformulacije ibuprofena

Tijekom veljače i ožujka 2022. godine se nastavlja suradnja s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb. dr. Vinković Vrček sa suradnicima se bavi razvojem nanoformulacija lijekova što uključuje i nanoformulacije ibuprofena. Kako bi se ispitala biološka, konkretno, farmakokinetska svojstva nanoformulacija ibuprofena bilo je potrebno uvesti postupak za mjerenje koncentracije ibuprofena u krvi. Doktorandice…

Vidi više

Dogovorili smo suradnju s grupom doc.dr.sc. Srećka Kirina iz Instituta Ruđer Bošković, Zagreb

Potvrda identiteta novosintetiziranih kemijskih spojeva te ispitivanje njihove čistoće su nužni postupci u organskoj i medicinskoj/farmaceutskoj kemiji koji prethode ispitivanjima njihovog biološkog učinka. Grupa doc.dr.sc. Srećka Kirina iz Instituta Ruđer Bošković, Zagreb je jedna od grupa u RH koja se bavi sintezama novih kemijskih spojeva te ima potrebu za identifikacijom novosintetiziranih produkata. Tijekom siječnja 2022.…

Vidi više

Godišnje izvješće o aktivnostima temeljenim na primjeni laboratorijske opreme nabavljene putem projekta

Tijekom prosinca 2021. godine pripremljeno je godišnje izvješće o aktivnostima temeljenim na primjeni laboratorijske opreme nabavljene putem projekta. Iz izvješća je vidljiv značajan broj suradnih laboratorija i ustanova što ukazuje na postojanje interesa za primjenu opreme nabavljene putem projekta u široj znanstvenoj zajednici u RH. Također, u ovogodišnjem izvješću je uočen porast korištenja opreme u…

Vidi više

Unaprijeđenje znanja i vještina doktoranada i postdoktoranada

Disipacija znanja je jedan od očekivanih učinaka projekta. Stoga se diplomandi, doktorandi i poslijedoktorandi iz različitih znanstvenih institucija uključuju u provedbe istraživačkih studija koje koriste opremu nabavljenu putem projekta. Tijekom listopada i studenog 2021. su dr.sc. Maja Beus i Barbara Pem (na slici) iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada posjetile Klinički zavod za…

Vidi više

MALDI TOF/TOF MS analize u dijagnostičkoj primjeni

Male molekule poput koenzima A je teže pouzdano identificirati u biološkom uzorku u odnosu na veće molekule čije molekulske mase prelaze 1 kDa. Nasljedne metaboličke bolesti najčešće podrazumjevaju nakupljanje ili izostanak upravo malih molekula u pojedinim tkivima. Stoga se, u sklopu dijagnostičke obrade bolesnika s nasljednim metaboličkim bolestima, pojavila potreba za primjenom naprednijih, fragmentacijskih tj…

Vidi više

Početak istraživanja peptidnih i proteinskih biomarkera bolesti

U odnosu na MALDI TOF MS istraživanja malih molekula istraživanja velikih molekula poput peptida i proteina su nešto zahtjevnija, prvenstveno u pogledu pripreme uzoraka. S druge strane, istraživanja proteina daju jasnije odgovore na pitanja o mogućim uzrocima nastanka bolesti nego što je to slučaj s malim molekulama. Slike prikazuju raspodjelu jednog peptida u presjeku tkiva…

Vidi više

Znanstveni skepticizam

Znanstveni skepticizam je temelj znanosti i osigurava joj vjerodostojnost a osnova skeptičkog pristupa rezultatima znanstvenih istraživanja je validacija postupaka pomoću kojih su navedeni rezultati dobiveni. Tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine smo pokrenuli suradnju s Institutom Rugjer Bošković u cilju validacije bioinformatičkih postupaka za prepoznavanje promjena biokemijskih procesa u stanici. Na slici su prikazani m/z…

Vidi više

Suradnjom do novih doktora znanosti

Tijekom srpnja je obranjena prva doktorska disertacija koja je uključivala primjenu MALDI TOF MS analiza provedenih opremom nabavljenom putem projekta. Riječ je o disertaciji pod naslovom “Utjecaj promjene sastava glikolipida stanične membrane na sastav lipidnih splavi stanica ljudskog neuroblastoma SHSY-5Y” kolege Milorada Zjalića (na slici) koji je dio tima znanstvenika Medicinskog fakulteta u Osijeku s…

Vidi više

Kako povećati znanstvenu produktivnost?

Kako je riječ o znanstveno-istraživačkom infrastrukturnom projektu glavni cilj je povećanje znanstvene produktivnosti što nužno podrazumijeva i ojačavanje znanstveno-istraživačke mreže. Vođeni tim ciljevima ostvarili smo suradnju s medicinskim fakultetima u Osijeku i Zagrebu te Sveučilištem Johns Hopkins u Baltimore-u što je rezultiralo zajedničkom publikacijom: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnc.15446

Vidi više