Ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića

U listopadu smo nastavili istraživačku suradnji s Prof. dr. M. Heffer s Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U okviru navedene suradnje ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića. Na slici su prikazane statističke razlike među izražajima pojedinih m/z signala („feature“) koje su posljedica primjene farmakoterapije. Najveće razlike u izražajima pojedinih m/z…