Posjet tvrtci Shimadzu u Muensteru, Njemačka

Tijekom studenog su kolege doc.dr. Ksenija Marjanović, doc.dr. Željko Debeljak i Božidar Stojanac posjetile evropsko sjedište tvrtke Shimadzu u Muensteru, Njemačka. Tom prilikom kolege su prošle edukaciju iz primjene MALDI TOF MS slikovne tehnologije u u različitim područjima biomedicinskih istraživanja. Petodnevna edukacija se temeljila na primjeni uređaja iMScope Trio, Shimadzu u navedene svrhe. Edukacija je…

Ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića

U listopadu smo nastavili istraživačku suradnji s Prof. dr. M. Heffer s Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U okviru navedene suradnje ispitivan je učinak farmakoterapije na lipidni sastav skeletnih mišića. Na slici su prikazane statističke razlike među izražajima pojedinih m/z signala („feature“) koje su posljedica primjene farmakoterapije. Najveće razlike u izražajima pojedinih m/z…

MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme

Tijekom rujna su kolege dr.sc. Dario Mandić, izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović i Ana Bandjak posjetile evropsko sjedište tvrtke Bruker Daltonics u Bremenu, Njemačka u svrhu petodnevne edukacije za korištenje MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme. Tom prilikom kolege su prošle edukaciju iz primjene MALDI TOF MS tehnologije u mikrobiološkoj dijagnostici te edukaciju o primjeni slikovne…

MALDI TOF tehnologija

U ponedjeljak, 30.09.2019. godine, u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta u Osijeku održana je tiskovna konferencija povodom završetka znanstveno istraživačkog projekta čiji je nositelj KBC Osijek. Projekt pod nazivom Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji (MALDI TOF) vrijedan 16.129.024,22 kn sufinanciran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni…

Aktivnosti u okviru priprema za provedbu prvih pretkliničkih i kliničkih znanstveno-istraživačkih studija

U kolovozu 2019. nastavljene su aktivnosti u okviru priprema za provedbu prvih pretkliničkih i kliničkih znanstveno-istraživačkih studija u kojima će primjena MALDI TOF slikovne tehnologije imati značajnu ulogu. Navedene aktivnosti uključuju pripremu tkivnih presjeka te odabir i nanošenje matrice na pripremljene tkivne presjeke. Za nanošenje matrice koristimo uređaj iMLayer tvrtke Shimadzu, Japan. iMLayer: uređaj za…

Provedena je instalacija i evaluacija instrumenta UltrafleXtreme proizvođača Bruker Daltonik

U srpnju 2019. godine u laborastoriju u zgradi „Maternite“, KBC Osijek provedena je instalacija i evaluacija instrumenta UltrafleXtreme proizvođača Bruker Daltonik, Njemačka. Evaluacijom je utvrđeno je da je instrument ispravno instaliran i potpuno funkcionalan. Instrument je prikazan na slici ispod. Nakon toga je uslijedila petodnevna edukacija koju je proveo ovlašteni serviser Gordan Budić. U okviru…

Provedena instalacija masenog mikroskopa iMScope Trio tvrtke Shimadzu

U lipnju 2019. godine u laboratoriju u zgradi „Maternite“, KBC Osijek je provedena instalacija masenog mikroskopa iMScope Trio tvrtke Shimadzu, Japan nakon čega je, početkom srpnja, slijedila evaluacija instrumenta i petodnevna edukacija koju je provela aplikacijska specijalistica Ann-Christin Niehoff, PhD. Tijekom evaluacije instrumenta je utvrđeno da je instalacija instrumenta ispravno provedena i da je instrument…

Uspješno završene instalacije

Instalacije tekućinskog kromatografa i mikrotoma/kriotoma koje su započele krajem travnja su uspješno završene tijekom svibnja. U svibnju je provedena i instalacija kabineta s laminarnim protokom zraka. Navedeni uređaji omogućavaju sigurnu i prikladnu pripremu bioloških uzoraka za MALDI TOF MS analize. No, najznačajniji događaj je početak instalacije masenog mikroskopa prikazanog na slici koji je započeo početkom…

MALDI TOF – sredstvo za kvalitetniju dijagnozu

Tijekom travnja su nastavljeni pregovori sa znanstvenicima iz suradnih ustanova o organizaciji istraživanja koja će se provoditi uz primjenu laboratorijske opreme koja je predmet nabave putem projekta, prvenstveno masenog mikroskopa i MALDI TOF masenog spektrometra. S dr. Jelenom Knežević iz Instituta “Ruđer Bošković”, Zagreb je dogovoreno da će početak suradnje na istraživanju biomarkera karcinoma pluća uključivati MALDI TOF MS…

Glavni ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada u KBC Osijek a jedan od preduvjeta za to je suradnja drugim znanstveno-istraživačkim institiucijama. U tom smjeru ide i ugovor o partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je, krajem veljače, potpisan s ciljem zajedničke prijave na poziv Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Cooperation…