Jedan od ciljeva je povećati broj diplomskih i doktorskih radova koji se izvode u KBC Osijek

U okviru projekta je predviđena suradnja s drugim znanstvenim institucijama, prvenstveno Medicinskim fakultetom Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku. Jedan od ciljeva je povećati broj diplomskih i doktorskih radova koji se izvode u KBC Osijek. Prvi diplomski rad čija je provedba uključivala primjenu opreme nabavljene putem projekta je obranjen u lipnju 2020. Na slici je prikazan…