Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje

Osnovni ciljevi infrastrukturnih projekata u znanosti su ojačavanje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveno-istraživačke suradnje. U rujnu 2020. je ostvarena suradnja temeljena na primjeni opreme nabavljene putem projekta sa još jednom znanstveno-istraživačkom institucijom izvan Republike Hrvatske: ostvarena je suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani u području istraživanja bolesti jetre. Na slici je prikazana raspodjela hema u jetri miša:…