6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu

15-18. ožujka 2022. održana je u „on-line“ obliku 6. konferencija o preanalitičkoj fazi Evropske federacije za laboratorijsku medicinu na kojoj je postersku prezentaciju imala i doktorandica Ivana Marković. U okviru naših višegodišnjih nastojanja u razvoju slikovne spektrometrije masa krvnih stanica kolegica Marković je provela ispitivanje uvjeta pripreme uzoraka za snimanje spektara masa leukocita pomoću uređaja…