Distribucija lizofosfatidilkolina u srčanom mišiću štakora tretiranog konvencionalnom formulacijom doksorubicina

Nakon objavljivanja prikaza primjene slikovne spektrometrije masa u razvoju novih formulacija lijekova navedena tehnologija je primjenjena za proučavanje učinka citostatika doksorubicina na tkiva poput srca i jetre. Dolje je prikazana jedna od slika prostorne raspodjele biljega oksidativnog stresa srčanog mišića štakora izloženog utjecaju doksorubicina snimljena u okviru suradnje s dr. I Vinković Vrček i s…