Uspostavljeni ugovori

19.02.2019. KBC Osijek je, s tvrtkom Aparatura d.o.o sklopio ugovor za nabavu MALDI TOF/TOF MS instrumenta UltrafleXtreme proizvođača Bruker Daltonics. Navedeni mjerni instrument ima mogućnost snimanja pojedinih TOF ili TOF/TOF masenih spekatara ali i snimanja bioloških preparata tj tkivnih presjeka. Ovaj instrument omogućava napredno istraživanje i razvoj dijagnostičkih postupaka u mikrobiologiji. Njegovom nabavom je ostvaren…