MALDI TOF – sredstvo za kvalitetniju dijagnozu

Tijekom travnja su nastavljeni pregovori sa znanstvenicima iz suradnih ustanova o organizaciji istraživanja koja će se provoditi uz primjenu laboratorijske opreme koja je predmet nabave putem projekta, prvenstveno masenog mikroskopa i MALDI TOF masenog spektrometra. S dr. Jelenom Knežević iz Instituta “Ruđer Bošković”, Zagreb je dogovoreno da će početak suradnje na istraživanju biomarkera karcinoma pluća uključivati MALDI TOF MS…