Provedena instalacija masenog mikroskopa iMScope Trio tvrtke Shimadzu

U lipnju 2019. godine u laboratoriju u zgradi „Maternite“, KBC Osijek je provedena instalacija masenog mikroskopa iMScope Trio tvrtke Shimadzu, Japan nakon čega je, početkom srpnja, slijedila evaluacija instrumenta i petodnevna edukacija koju je provela aplikacijska specijalistica Ann-Christin Niehoff, PhD. Tijekom evaluacije instrumenta je utvrđeno da je instalacija instrumenta ispravno provedena i da je instrument…