MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme

Tijekom rujna su kolege dr.sc. Dario Mandić, izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović i Ana Bandjak posjetile evropsko sjedište tvrtke Bruker Daltonics u Bremenu, Njemačka u svrhu petodnevne edukacije za korištenje MALDI TOF MS/MS uređaja ultrafleXtreme. Tom prilikom kolege su prošle edukaciju iz primjene MALDI TOF MS tehnologije u mikrobiološkoj dijagnostici te edukaciju o primjeni slikovne…