Suradnja s KBC Zagreb i KBC Split u istraživanju i dijagnostici nasljednih metaboličkih bolesti

Jedan od ciljeva projekta je istraživanje i razvoj laboratorijske dijagnostike nasljednih metaboličkih bolesti. Pošto je broj osoba oboljelih od većine nasljednih metaboličkih bolesti vrlo mali potreban je razvoj individualiziranih dijagnostičkih pristupa za pojedine bolesnike. Visoka složenost takve dijagnostike te mali broj osoba oboljelih od pojedinih nasljednih metaboličkih bolesti zahtjevaju povezivanje više kliničkih institucija. U tu…