Godišnje izvješće o aktivnostima temeljenim na primjeni laboratorijske opreme nabavljene putem projekta

Tijekom prosinca 2021. godine pripremljeno je godišnje izvješće o aktivnostima temeljenim na primjeni laboratorijske opreme nabavljene putem projekta. Iz izvješća je vidljiv značajan broj suradnih laboratorija i ustanova što ukazuje na postojanje interesa za primjenu opreme nabavljene putem projekta u široj znanstvenoj zajednici u RH. Također, u ovogodišnjem izvješću je uočen porast korištenja opreme u…

Unaprijeđenje znanja i vještina doktoranada i postdoktoranada

Disipacija znanja je jedan od očekivanih učinaka projekta. Stoga se diplomandi, doktorandi i poslijedoktorandi iz različitih znanstvenih institucija uključuju u provedbe istraživačkih studija koje koriste opremu nabavljenu putem projekta. Tijekom listopada i studenog 2021. su dr.sc. Maja Beus i Barbara Pem (na slici) iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada posjetile Klinički zavod za…

MALDI TOF/TOF MS analize u dijagnostičkoj primjeni

Male molekule poput koenzima A je teže pouzdano identificirati u biološkom uzorku u odnosu na veće molekule čije molekulske mase prelaze 1 kDa. Nasljedne metaboličke bolesti najčešće podrazumjevaju nakupljanje ili izostanak upravo malih molekula u pojedinim tkivima. Stoga se, u sklopu dijagnostičke obrade bolesnika s nasljednim metaboličkim bolestima, pojavila potreba za primjenom naprednijih, fragmentacijskih tj…

Početak istraživanja peptidnih i proteinskih biomarkera bolesti

U odnosu na MALDI TOF MS istraživanja malih molekula istraživanja velikih molekula poput peptida i proteina su nešto zahtjevnija, prvenstveno u pogledu pripreme uzoraka. S druge strane, istraživanja proteina daju jasnije odgovore na pitanja o mogućim uzrocima nastanka bolesti nego što je to slučaj s malim molekulama. Slike prikazuju raspodjelu jednog peptida u presjeku tkiva…

Znanstveni skepticizam

Znanstveni skepticizam je temelj znanosti i osigurava joj vjerodostojnost a osnova skeptičkog pristupa rezultatima znanstvenih istraživanja je validacija postupaka pomoću kojih su navedeni rezultati dobiveni. Tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine smo pokrenuli suradnju s Institutom Rugjer Bošković u cilju validacije bioinformatičkih postupaka za prepoznavanje promjena biokemijskih procesa u stanici. Na slici su prikazani m/z…

Suradnjom do novih doktora znanosti

Tijekom srpnja je obranjena prva doktorska disertacija koja je uključivala primjenu MALDI TOF MS analiza provedenih opremom nabavljenom putem projekta. Riječ je o disertaciji pod naslovom “Utjecaj promjene sastava glikolipida stanične membrane na sastav lipidnih splavi stanica ljudskog neuroblastoma SHSY-5Y” kolege Milorada Zjalića (na slici) koji je dio tima znanstvenika Medicinskog fakulteta u Osijeku s…

Kako povećati znanstvenu produktivnost?

Kako je riječ o znanstveno-istraživačkom infrastrukturnom projektu glavni cilj je povećanje znanstvene produktivnosti što nužno podrazumijeva i ojačavanje znanstveno-istraživačke mreže. Vođeni tim ciljevima ostvarili smo suradnju s medicinskim fakultetima u Osijeku i Zagrebu te Sveučilištem Johns Hopkins u Baltimore-u što je rezultiralo zajedničkom publikacijom: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnc.15446

Suradnja s KBC Zagreb i KBC Split u istraživanju i dijagnostici nasljednih metaboličkih bolesti

Jedan od ciljeva projekta je istraživanje i razvoj laboratorijske dijagnostike nasljednih metaboličkih bolesti. Pošto je broj osoba oboljelih od većine nasljednih metaboličkih bolesti vrlo mali potreban je razvoj individualiziranih dijagnostičkih pristupa za pojedine bolesnike. Visoka složenost takve dijagnostike te mali broj osoba oboljelih od pojedinih nasljednih metaboličkih bolesti zahtjevaju povezivanje više kliničkih institucija. U tu…

Istraživanje metabolizma gangliozida

Suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta JJ Strossmayera se nastavila i u travnju 2021. godine. U svrhu izrade doktorske disertacije Milorada Zjalića bilo je potrebno utvrditi identitet gangliozida prisutnih u pripravcima staničnih kultura ljudskog neuroblastoma tretiranih inhibitorima sinteze glikosfingolipida. Gangliozidi su molekule prisutne u većini stanica a značajni su za međustaničnu signalizaciju što se prvenstveno odnosi…

Suradnja s Odjelom za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Neki od ciljeva projekta „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ su ostvarivanje suradnje s drugim znanstveno-istraživačkim institucijama te edukacija studenata i poslijediplomanada. Oba navedena cilja su obuhvaćena istraživanjem u svrhu pripreme diplomskog rada Magdalene Kratofil, studentice Sveučilišta u Rijeci pod naslovom „Metabolička karakterizacija bioptata karcinoma kolona primjenom…