Suradnjom do novih doktora znanosti

Tijekom srpnja je obranjena prva doktorska disertacija koja je uključivala primjenu MALDI TOF MS analiza provedenih opremom nabavljenom putem projekta. Riječ je o disertaciji pod naslovom “Utjecaj promjene sastava glikolipida stanične membrane na sastav lipidnih splavi stanica ljudskog neuroblastoma SHSY-5Y” kolege Milorada Zjalića (na slici) koji je dio tima znanstvenika Medicinskog fakulteta u Osijeku s…