Biokemičari Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Osijek su sudjelovali u organizaciji skupa održanog 27.09. – 01.10.22. u Zagrebu

Trenutno se nalazite ovdje:
Go to Top